Splošna gradbena dela

Izvajamo betonske škarpe, zidove, stopnišča, plošče, nosilce,  preboje za vrata in okna, polaganje robnikov, tlakovanje…

Armiranobetonski zid

Odstranitev žive meje in starih zidov ter odvoz na deponijo. Izkop za temelj, opaževanje betoniranje, zasip.

Podporni zid - škarpa