Rušitve in odvoz ruševin

Izvajamo razne rušitve z odvozom materiala na deponijo. Rušenje manjših objektov, rušenje vseh vrst notranjih zidov, odstranitev oken in vrat, keramičnih ploščic, vodovodne in električne instalacije, demontaža parketa in vseh ostalih dotrajanih delov v prostoru.

Posebno pozornost namenjamo delom, ki niso predvideni za adaptacijo. Poškodovanje le-teh prinaša višje stroške in podaljšanje rokov za izvedbo. Tega pa si ne želimo niti mi niti vi! Vse ruševine odpeljemo na deponije in se ne poslužujemo divjih odlagališč.

V večstanovanjskih stavbah ruševine odnašamo v posodah ali vrečah in se trudimo, da skupni prostori ostanejo čisti.