Hidroizolacija

Hidroizolacija je tanek sloj za vodo neprepustne folije, njen osnovni namen pa je preprečiti vlagi, da bi vdirala v zidove. Plast hidroizolacije kot neprepustna membrana ščiti objekte in konstrukcije pred zunanjimi vremenskimi vplivi.

Hidroizolacije se uporabljajo za zaščito temeljev, vkopanih delov objekta, zaščito teras, balkonov, ravnih streh in podobno.

Stare hiše so običajno brez hidroizolacije, pri novejših je ta nemalokrat površno izvedena. Hidroizolacija mora potekati zvezno pod celotno talno ali temeljno ploščo. Hidroizolacija ne sme biti nikjer prekinjena, ker bi to pomenilo prosto pot za vdor talne vode v objekt. Zelo pogosta napaka pri izvedbi hidroizolacije je nepravilno izveden spoj horizontalne in vertikalne hidroizolacije.

Po pravilniku o zaščiti stavb pred vlago je hidroizolacijo pred talno vlago zunanjih sten in tal v stiku s terenom treba izvesti po standardih SIST DIN 18195.

Zaščita pred talno vlago (hidroizolacija je nad nivojem terena)
Zaščita pred talno vlago (hidroizolacija je nad nivojem terena)
Zaščita pred talno vlago (hidroizolacija je pod nivojem terena)
Zaščita pred talno vlago (hidroizolacija je pod nivojem terena)

Toplotna zaščita pri hidroizolaciji

Deli hiše, ki bodo vkopani v zemljo, je treba poleg hidroizolacije tudi ustrezno toplotno zaščititi. Med toplotno zaščito in okoliško zemljino pa se postavi bradavičasta folija s čepki na eni strani, žal pa jo izvajalci prepogosto obrnejo narobe.

Bradavičasta folija mora biti obrnjena tako, da so čepki na notranji strani. Tako lahko med toplotno izolacijo iz ekstrudiranega polistirena, ki se uporablja za toplotno zaščito v zemljo vkopanih delov, in bradavičastno folijo še vedno odteče voda, ki bi iz tega ali onega raz­loga prodrla skozi folijo in hkrati ustvarja prezračevalne kanale.