Drenaža temeljev in kleti

Pri novih in obstoječih objektih se srečujemo z vdorom vode v objekt ali navlaževanjem objekta. Meteorne oziroma padavinske vode je potrebno speljati proč od objekta ter utrditi teren ob objektu z ustreznim padcem.

Podtalnici omogočimo prost pretok pod tlemi in okrog objekta. Pri visoki podtalnici hiše ne moremo podkletiti. Temeljna plošča mora potekati zmeraj nad maksimalno višino podtalnice, medtem ko so temelji lahko pod njo.

Izvedba drenaže je predpisana skladno s predpisi DIN 4095. Slika 1 prikazuje izvedbo krožne drenaže okoli objekta, vključno z vgradnjo čistilnih oziroma kontrolnih jaškov.

Instalacija za drenažo, mora v zemlji potekati okoli vseh zidov objekta in  se zaključiti kot zaprt krožni vod. Najmanjši dovoljeni premer cevi za izvedbo drenažne instalacije po DIN 4095, znaša DN 100.

Slika 1 - izvedba krožne drenaže
Slika 1 - izvedba krožne drenaže
Slika 2 - prerez izvedbe drenaže v primeru pasovnih temeljev
Slika 2 - prerez izvedbe drenaže v primeru pasovnih temeljev
Slika 3 - drenaža pod temeljno ploščo
Slika 3 - drenaža pod temeljno ploščo

Mesto odvoda odpadnih voda nam določi pristojni upravni organ. V njegovi pristojnosti se določi, kje in na katero mesto lahko odvajamo odvečno vodo ali izvedemo jamo za ponikanje.